Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:31
Rubrik: Högre konsumtionsskatt på nötkött!
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2017-12-05
Motionär:Gabriella Araya (e-post)
Ort:borås

Föreslagna åtgärder:
Svenskarna äter mycket kött. närmare 90 kilo per pers och år, av det är över 20 kilo nötkött. Nötkött släpper ut över 25 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött. I jämförelse med fågel- (3 kilo Co2e) och fläskkött- ( 6 kilo CO2e) är konsumtion av nötkött något vi behöver minska. Därför föreslår jag

att konsumtionsskatten på nötkött höjs till 25%.

Sammanfattning:
Svenskarna äter mycket kött. närmare 90 kilo per pers och år, av det är över 20 kilo nötkött. Nötkött släpper ut över 25 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött. I jämförelse med fågel- (3 kilo Co2e) och fläskkött- ( 6 kilo CO2e) är konsumtion av nötkött något vi behöver minska. Idag är mat momsen 12% vilket är alldeles för lågt enligt mig. För att rädda klimatet måste vi agera nu!

Motiv och bakgrund:
Vi äter för mycket kött vilket leder till att temperaturen stiger högre och högre, vilket kan leda till ett stort katastrof.
Vi måste ta hand om våran miljö innan det är för sent.


https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.htmlÅter Påverka politiken-sidan

31

1

0

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 31