Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:35
Rubrik: Kräv varningstexter under resereklam
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-01-05
Motionär:Henrik Petrén (moc.l1521282714iamg@1521282714nossr1521282714ettep1521282714.kirn1521282714eh.j1521282714)*
Ort:Uppsala
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Kräv varningstexter under reklam för resor med flyg på samma sätt som det krävs varningstexter under reklam för alkoholhaltiga drycker eller tobak.

Sammanfattning:
Exempel på varningstexter: "Flygresor ger upphov till stora koldioxidutsläpp vilket förvärrar klimatförändringarna." "En flygresa från Stockholm till X resulterar i Y ton utsläppt koldioxid, vilket är lika mycket som de samlade utsläppen från Z genomsnittsinvånare i landet Q."

Motiv och bakgrund:
Flygresor från Sverige är en stor källa till koldioxidutsläpp. En stor del av det privata resandet kan helt klart anses vara lyxkonsumtion. Varningstexterna i anslutning till alkohol- och tobaksreklam är avsedda att minska konsumtionen eller i varje fall göra individen medveten om riskerna och analogt med detta borde texter i anslutning till resereklam införas för att minska antalet flygresor.Åter Påverka politiken-sidan

35

1

0

P