Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:35
Rubrik: Kräv varningstexter under resereklam
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-01-05
Motionär:Henrik Petrén (e-post)
Ort:Uppsala

Föreslagna åtgärder:
Kräv varningstexter under reklam för resor med flyg på samma sätt som det krävs varningstexter under reklam för alkoholhaltiga drycker eller tobak.

Sammanfattning:
Exempel på varningstexter: "Flygresor ger upphov till stora koldioxidutsläpp vilket förvärrar klimatförändringarna." "En flygresa från Stockholm till X resulterar i Y ton utsläppt koldioxid, vilket är lika mycket som de samlade utsläppen från Z genomsnittsinvånare i landet Q."

Motiv och bakgrund:
Flygresor från Sverige är en stor källa till koldioxidutsläpp. En stor del av det privata resandet kan helt klart anses vara lyxkonsumtion. Varningstexterna i anslutning till alkohol- och tobaksreklam är avsedda att minska konsumtionen eller i varje fall göra individen medveten om riskerna och analogt med detta borde texter i anslutning till resereklam införas för att minska antalet flygresor.Åter Påverka politiken-sidan

35

1

0

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 35