Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:49
Rubrik: Elektrifiera transportsektorn
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-01-29
Motionär:Lasse Vretblad (moc.t1518909895enisa1518909895gamtk1518909895etikr1518909895a@ess1518909895al1518909895)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Riksdagen bör ge Energimyndigheten i samarbete med nätägarna ett uppdrag att arbeta för en snabb elektrifiering av transportsektorn genom att bygga ut laddstrukturen i Sverige

Sammanfattning:
Transportsektorn måste rivstarta en genomgripande omställning för att bli oberoende av fossil energi. Tillgången på biomassa är begränsad både internationellt och inom Sveriges gränser. Sverige importerar idag en mycket stor del av råvaruresurserna för produktionen av biobränsle nummer ett i Sverige, HVO-diesel, en situation som inte är hållbar som framtidsscenario. Att frigöra sig från fossilfri energi för transportsektorn handlar om el-energi, i huvudsak el från vindkraft.

Elbilsmarknaden expanderar kraftigt, därför finns nu förutsättningarna att påbörja utbytet av bilparken. Det som då mås

Motiv och bakgrund:
Sverige har idag en situation där elproduktionen motsvarande dagens behov i stort utan klimatpåverkan. Vattenkraft och kärnkraft levererar basbehovet tillsammans med en ökande del vindkraft.

Den nu aktuella svenska utmaningen är att också göra transportsektorn oberoende av fossil energi. Biobränslen löser inte dess energibehov. Tillgången på biomassa är, och kommer alltid att vara, begränsad både internationellt och inom Sveriges gränser. Förbränning av biobränslen ger dessutom upphov till högre koldioxidutsläpp än petroleumbaserade bränslen.

Politiker och företrädare för såväl flyget som bilbranschen hänvisar trots det ofta till att biobränslen ska lösa hela (flygets) eller betydande delar (bilarnas) av transportsektorns energibehov. Sverige är en av de länder inom EU som har störst andel biobränsle i sin energiförsörjning, i huvudsak biomassa från den svenska skogen för uppvärmning och kraftvärme. Den viktigaste biodieseln för transportsektorn i Sverige, HVO, har däremot sitt ursprung i importerad råvara till 86 procent enligt Energimyndighetens statistik (Råvarans ursprungsland för HVO som använts i Sverige 2015, Energiläget i siffror 2017). Det är ur ett internationellt rättviseperspektiv inte rimligt att Sverige framöver ska kunna fortsätta att vara en netto-importör av biobränslen eller biomassa för inhemsk tillverkning av biobränslen för transportsektorn. Att frigöra sig från fossilfri energi för transportsektorn handlar i stället om el-energi, i huvudsak el från vindkraft.

2017 har varit ett rekordår för bilförsäljningen i Sverige. Tyvärr köper svenskarna fel bilar, den inlåsningseffekten kommer att försvåra och försena den totala övergång till elbilar för stadstrafik, som nu framstår som helt nödvändig för klimatomställningen (Osäkerhet om bästa drivmedel bromsar klimatomställningen, Debattartikel i DN 2017-12-20).

Flera ledande tillverkare av elbilar som Nissan (2018 Nissan Leaf) och Tesla (300) har nyligen presenterat modeller som gör elbilar tillgängliga för fler köpare. Alla andra ledande biltillverkare har också redovisat att elbilar inom kort kommer att finnas tillgängliga i alla marknadssegment. När inköpspriset för bilarna blir mer överkomligt för flera så blir bränslekostnaderna mer intressanta för bilköparna. El-motorn är 4 - 5 gånger energieffektivare än explosionsmotorn. Skillnaderna i bränslekostnaderna blir med svenska el- och bensin-/dieselpriser ännu större. Det är mycket billigare att köra på el.

Nu finns därför förutsättningarna att påbörja utbytet av bilparken. Det som också måste till är en kraftig expansion av laddstrukturen. Nu krävs att samhället genom Energimyndigheten, elproducenterna och nätägarna tydliggör att eldrift är framtiden och att laddmöjligheterna kommer att finnas där man behöver dem.

Villaägare kan ladda hemma och det kan behöva subventioneras, men kommer då att kunna expandera snabbt mer eller mindre av sig självt. Boende i flerfamiljshus behöver administrativ hjälp och subventioner för att etablera tillräcklig kapacitet inom fastigheten, och det måste ske innan de boende vågar byta bil. De systemen bör utformas för en större flexibilitet på användarsidan (Measures to increase demand flexibility in the Swedish electricity system, Energimarknadsinspektionen 2017), sannolikt också som ett tvåvägssystem så att bilarnas batterier på sikt kan fungera som en lagringsmöjlighet.

Det som därutöver behöver hanteras är hur och var externa laddplatser med snabbladdningsfunktion ska etableras. Där kan Energimyndigheten ge nätägarna huvudansvaret eftersom de måste leverera den el som ska tankas. En sådan utveckling är på förslag i Kalifornien och kommer förhoppningsvis att leda till politiska beslut under våren 2018 (Union of Concerned Scientist, 2017-12-29). I Danmark och Nederländerna planeras för mycket snabba laddstationer med stöd av EU Connecting Europe Facility program.Åter Påverka politiken-sidan

49

1

0

P