Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:9
Rubrik: Fullt miljöansvar och redovisningsskyldighet för regering, myndigheter och statliga organisationer
Ämnesområde: Övergripande
Inskickad: 2017-09-03
Motionär:Magnus Wallin (e-post)
Ort:Stockholm

Föreslagna åtgärder:
Regering lägga klimatbudget parallellt med ekonomisk budget (oppositionspartier skuggbudget).
I linje med ovan, fullständig redovisning av myndigheters och organisationers klimatpåverkan.
Krav på nyttjande av klimatmässigt bästa alternativet vid resor.
Miljöredovisning i upphandlingar - miljömässig påverkan i tjänst lika viktigt som lågt pris i upphandling.

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
Idag finns inget krav på strukturerat miljöarbete inom statliga myndigheter.
Det kan exempelvis yttra sig som att man på regeringsnivå talar vikten av att visa stort miljöhänsyn, medan man
samtidigt utlokaliserar statliga jobb till orter där arbetsgången är att medarbetare och konsulter på regelbunden basis
dagligen flygs till och från Stockholm.

Här finns ett stort glapp i tanke och handling som behöver åtgärdas, och förslaget går i korthet ut på att successivt göra miljöarbete till en del av den dagliga verksamheten på övergripande regerings- och riksdagsnivå likväl som ute på myndigheter och statliga verk. Om myndigheter och verk får krav på sig att driva miljöeffektiviserande arbete kommer det att ge effekt på leverantörer och konsultbolag att följa efter. Ett effekivt och synligt miljöarbete och hänsyn blir till konkurrensmässig fördel och en förutsättning för att vinna upphandlingar.Åter Påverka politiken-sidan

9

1

0

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 9