Vi är på gång i valrörelsen!

Klicka här och läs om våra evenemang

Foto Henrik Löwenhamn CC BY-NC-SA 2.0

  

Klimatriksdagens motioner debatteras i Sveriges Riksdag!

Klicka och följ!

  

Slide thumbnail

1

1

2

2

  

  

  

  

Se Klimatriksdagens vinnande motioner!

  

  

Återupplev Klimatriksdag 2018 – klicka här!

Utforska vårt arkiv med videos, texter, poddar mm

 

  Se Klimatriksdagen i TV4:s nyhetsmorgon!  

  

Slide thumbnail
     
     

21.428571428571

11.428571428571

2

5

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

12

     

     

Tillsammans lyfter vi upp klimatet på valagendan!
Together we will raise climate awareness in the election campaign

I september i år är det val i Sverige och då kommer det säkert att lovas trygghet, jobb och stark ekonomi. Men i längden funkar sådana löften bara om vi har en planet som mår bra och kan försörja oss.

Därför tycker vi att vartenda parti borde ha klimatet som en huvudfråga. Och var precis därför vi ordnade Klimatriksdagen i Stockholm den 4-6 maj 2018.

Själva evenemanget Klimatriksdag 2018 är nu över. Men arbetet med att ge uppmärksamhet i valrörelsen åt klimatfrågan och åt de motioner som Klimatriksdagen har röstat fram – det arbetet är i full gång. Här kan du läsa mera om vad vi och andra gör för att valet 2018 ska bli ett klimatval.

Det har också bildats en ”framtidsgrupp” som ska jobba mera med att driva Klimatriksdagens förslag i valrörelsen och vidare. Är du intresserad av att vara med där kan du skriva en rad till es.ne1534664376gadsk1534664376irtam1534664376ilk@o1534664376fni1534664376.

Senaste nytt om Klimatriksdagen

There are up-coming elections in Sweden this September, and then there will certainly be promises of security, jobs and a strong economy. But such promises will only work in the long run if we have a healthy planet that can support us.That is why we think that every political party should have the climate as a major issue on their agenda. And that is why we arranged the 2018 People’s Climate Parliament in Stockholm on May 4-6 2018.

The People’s Climate Parliament event is now over. But our work to spread awareness in the run-up to the election about the climate change issue and to promote the proposals selected by the Climate Parliament is in full swing.

Selected parts of this website are available in English. Please contact us if you wish to know more about the Climate Parliament.

Latest news about the Climate Parliament (in Swedish)

Varför en
klimatriksdag?
Why a Climate Parliament?

Klimathotet är vår tids globala ödesfråga. Ändå prioriteras den ständigt ner i politiken. Vi vill samlas detta valår för att ge klimatfrågan en nyckelroll i valdebatten och visa våra politiker hur klimatpolitiken egentligen borde se ut!

Läs mer om varför vi ordnade en Klimatriksdag!

The threat of climate change is one of the critical global issues of our age. In spite of that, it is being routinely downplayed in policymaking. This election year, we want to unite to give the issue of climate change a key role in the campaign and to show politicians what climate policy really should look like!

Read more on why we arranged a Climate Parliament!

Vad kommer att hända på Klimatriksdagen? What will happen at the Climate Parliament?

Klimatriksdagen kommer att ta ett samlat grepp på klimatpolitiken i Sverige! Vi tar fram de åtgärder som politikerna borde genomföra, klimatengagerade gräsrötter från hela landet träffas för att lära av varandra, och organisationer och företag ställer ut sina klimatsmarta framtidslösningar. Dessutom blir det föredrag och diskussioner med ledande forskare och klimatdebattörer!
Läs mer om evenemangen på Klimatriksdagen här!
The Climate Parliament aims to engage with all aspects of Swedish climate policy! We will devise the actions that politicians should take. Grassroot climate activists from all over the country will meet to learn from each other’s experiences. Organisations and companies will display their climate-savvy solutions for the future. And in addition, there will be seminars and discussions featuring prominent climate scientists and opinion leaders.
Read more on the events at the Climate Parliament here

Johan Rockström var en av talarna under Klimatriksdagen 2014.World renowned climate scientist Johan Rockström was one of the speakers at the 2014 Climate Parliament.

Några deltagare på förra Klimatriksdagen, 2014, funderar på vad de ska rösta på.

Hur kan jag
bli en del av Klimatriksdagen?
How can I become a part of the Climate Parliament?

För att Klimatriksdag 2018 ska bli den folkriksdag vi hoppas på behöver vi dig! Först och främst vill vi ha ditt stöd för vår värdegrund och hoppas att du anmäler dig som deltagare på Klimatriksdagen! Och om du verkligen tycker att Klimatriksdagen är en idé värd att förverkliga är vi tacksamma för ett ekonomiskt bidrag, och välkomnar nya sponsorer. Vi behöver också dig som vill bidra till aktiviteterna på Klimatriksdagen: Diskutera och rösta på motioner, delta i vår mötesplats för klimatengagerade aktiva eller i utställningen för organisationer och företag som vill visa vägen framåt mot ett hållbart samhälle.

Läs mer om hur du kan vara med och göra Klimatriksdagen till en succé!

For Climate Parliament 2018 to become the grassroots event we hope for, we need you! First off, we ask for your endorsement of our Basic Values and of course we hope that you will participate in the Climate Parliament. And if you really feel you want to make the Climate Parliament happen, we would be very grateful for a financial contribution . Last but not least, please feel welcome to participate in the activities at the Climate Parliament: discuss and vote for policy proposals, participate in our Activist Forum, or in our Exhibition for organisations and corporations who want to show the way to a sustainable society.Read more on how you can make the the Climate Parliament a success!