Ämnesområde:

Energi

Teknisk energi ersätter mänskligt arbete. Utan energikällor som olja och vattenkraft skulle produktiviteten och den tekniska utvecklingen inte kunna nå de höjder den har idag.

Men fossil olja, kol och naturgas är grunden för de radikalt ökade halterna av växthusgaser, som är på väg att ändra klimatet med mycket allvarliga konsekvenser för mänskligheten. I Sverige och många andra länder dominerar idag tanken, att den fossila energin måste avvecklas.

Men är planerna tillräckligt radikala? Går det tillräckligt snabbt? Finns det annan energi, som kan ersätta? Och hur mycket måste vi minska energikonsumtionen?

Åter till Påverka politiken-sidan | Se alla motionerSe alla motioner | Skriv en egen motion

Motioner om Energi