Svenska biblioteksföreningen i Stockholm-Uppsala-Gotland stöder oss

Dan Baeckström Stödjare, Stödjare och sponsorer


Svenska biblioteksföreningens regionförening Stockholm-Uppsala-Gotland stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Biblioteken är en viktig bas för folkbildningen om hållbarhet. Vi hoppas på fler stödjare från bibliotekssektorn.