Afrikagrupperna är ny sponsor till Klimatriksdagen

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Med 40 års erfarenhet samarbetar de med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. I Sverige har Afrikagrupperna ca 2 300 medlemmar, 10 lokalgrupper som arbetar inom landet och 10 stödgrupper vilka är organisationer som på olika vis stödjer deras arbete.

I Afrikagruppernas verksamhetsländer finns det en bristande jämlikhet inom såväl resursfördelning och fattigdom samtidigt som befolkningen är ung och det finns en hög utbredning av HIV. Därför arbetar Afrikagrupperna inom tre huvudområden:

  • HIV och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  • Naturresurser, mat och handel
  • Arbets- och levnadsvillkor

Frågor som är viktiga för Afrikagrupperna är feminism och solidaritet. Kvinnors rättigheter, maktstrukturer och jämställdhet är viktiga aspekter när det gäller social rättvisa och att verka för förändring. Genom att använda en feministisk strategi arbetar Afrikagrupperna för att synliggöra dessa. Via ”Circle of Solidarity” handlar solidaritetsperspektivet handlar om att lyfta frågor om människors lika värde, jämlikhet, jämställdhet och ömsesidig respekt, och därefter låta denna cirkel vara en naturlig del av organisationen.

Afrikagrupperna verkar även mot att förändra den stereotypa bilden av Afrika som kontinent, och istället öka kunskapen och intresset för det moderna Afrika. Detta sker genom att visa på de 55 ländernas olikheter i såväl historia som utveckling.

Tack Afrikagrupperna för att ni väljer att sponsra och vara en del av Klimatriksdag 2018!

Afrikagrupperna säger själva om sitt stöd för Klimatriksdagen:

Afrikagrupperna stödjer Klimatriksdagen då klimatförändringar är en av de globala ödesfrågor som måste lösas nu och Sverige har möjligheter att vara ledande i detta. Klimatförändringar är redan nu ett hot mot samhällen och människors överlevnad i södra Afrika där torka och översvämningar avlöser varandra och försvårar jordbruksproduktion och tillgång till mat, framförallt för de människor som lever i fattigdom”.

1515756129.2946