Alingsås Klimatfullmäktige har bildats

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt

Med Klimatriksdagen som förebild har nu landets första klimatfullmäktige bildats i Alingsås för att förverkliga idén med folkliga klimatförslag även på det kommunala planet. Ett glädjande initiativ som vi hoppas får efterföljare på många andra platser .

Här följer ett pressmeddelande från Alingsås klimatfullmäktige:

“Den 30 maj bildades Alingsås klimatfullmäktige. Det är ett öppet nätverk
med en Facebook-grupp som bas för information och består av medborgare som inte
tycker att klimatfrågans allvar syns. Vi är bara i början av förändringarna
men ser redan effekter som är alarmerande. Den sammantagna forskningen
talar även den om alarmerande situation.

Klimatfrågan är en allt annat överskuggande fråga, förutom de alldeles
akuta frågorna. Klimatfrågan hotar vår existens.
Till exempel år vår matförsörjning är hotad av ändrade temperaturer,
extremväder och utarmade jordar samt av att en stor del av matförsörjningen
idag direkt förstör planeten genom fossildriven transport.

Vidden av detta måste tas på allvar och beaktas i alla instanser för att
1. Skapa ny kreativitet för att börja vidta åtgärder på ett systemmässigt
plan. Enskilda punktinsatser som kanske några elfordon är inte längre
intressant. 2. Beaktas i alla löpande frågor.

För några veckor sedan gick Sveriges Klimatriksdag av stapeln i Stockholm.
Nu bildas Alingsås Klimatfullmäktige -för att vi inte kan se på hur grunden
för vår existens undermineras. Det finns lösningar -och dessa vill vi peka
på och avkräva politikerna i Alingsås kommun svar på.
Vi kommer att, bland annat:
1 Skriva motioner
2. Skicka frågor till partierna för publicering av svaren i våra tidningar
3. Ordna publika paneldebatter
4 Manifestera frågorna den 8 september i ett Klimattåg med efterföljande
fest.
5. Överlämna motionerna den 20 september och rikta mediernas uppmärksamhet
mot resultaten.”

Till Alingsås klimatfullmäktiges Facebook-grupp

(läs gärna även om Klimatvalets lathund för lokal påverkan inför valet som ytterligare inspiration till lokalt påverkansarbete i klimatfrågan)