Alternativ Stad/Jordens Vänner Stockholm sponsrar Klimatriksdagen

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer


Alternativ Stad är lokalgrupp i Jordens Vänner som är med i Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation. De kämpar sedan 1969 för ett socialt och miljömässigt bättre Stockholm att bo och leva i. Det gör man bland annat genom en klimat- och trafikkampanj och genom att ta fram alternativa förslag och idéer på hur Stockholm kan utvecklas på ett mer hållbart sätt. Organisationen studerar också olika frågor och förhållanden och tar fram material som alla kan ta del av, påverkar med aktioner, genomför kampanjer med mera.

Tack Alternativ Stad/Jordens Vänner Stockholm för att ni väljer att sponsra och vara en del av Klimatriksdag 2018!

1512938957.6637