Välkommen till årsmöte 2019 i Föreningen Klimatriksdagen

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt

Årsmötet hålls den 13 april i Immanuelskyrkans Waldenströmssal, Kungstensgatan 17, Stockholm. Tid: kl 10 – 12, dvs på förmiddagen före Klimatriksdagens seminarium “Akutplan för klimatomställning av EU“, som startar kl 13.30 på samma plats.

Kl 12 – 13 bjuds alla årsmötesdeltagare på enkel vegetarisk lunch.

För att vara röstberättigad på årsmötet ska medlemsavgiften vara betald, men kan också betalas på själva årsmötet. Icke medlemmar är också välkomna, men kan inte rösta.

Länk till anmälningsformulär

Länkar till handlingar för årsmötet:

 1. Dagordning
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Förvaltningsberättelse
 4. Revisionsberättelse
 5. Förslag till medlemsavgifter
 6. Förslag till verksamhetsplan 2019-2020 inkl budget för 2019
 7. Balansräkning 2018
 8. Resultaträkning 2018
 9. Årsbokslut 2018
 10. Valberedningens förslag
 11. Förslag till stadgeändringar
 12. Utkast till Call for Action
 13. Förslag till beslut om Call for Action

Frågor om årsmötet? Kontakta Karin Wahlgren, (epost), tel 073 688 20 33