Submitted
Mötesdemokrati
Korrekta beslut
Framtidsmodell
ovrigt
2020-05-10 10:55:55 +02:00
Lika bra
Lika bra
Ja
Att ha möten digitalt har så klart sina för och nackdelar.
Det ger möjlighet för fler personer att delta oberoende av var de bor och det blir färre resor.
Man får inte den personliga spontana kontakten med det kan ju delvis kompenseras med digitala sidmöten.
En annan fördel är att man kan gå tillbaka och dubbelkolla vissa moment man missat.
Tack för ett väl planerat och väl strukturerat möte. En positiv upplevelse.
2020-05-07 09:42:50 +02:00
Lika bra
Lika bra
Ja
2020-05-05 15:45:02 +02:00
Sämre
Lika bra
Vet inte
2020-05-05 13:18:56 +02:00
Sämre
Lika bra
Nej
Det var lite bökigare att begära ordet när vi körde on-line. Jag tror att arbetsformen begränsar spontanitet och dialog. (Fördelen var möjligen att fler utanför Stockholm kunde delta.)

Jag upplevde on-line-mötet som lite rörigare och mer långdraget än ett IRL-möte. Tror därför inte att det är någon bra idé att fortsätta med on-line-möten om det inte är ett måste pga pandemin.
2020-05-05 10:28:54 +02:00
Lika bra
Lika bra
Ja
2020-05-05 09:53:01 +02:00
Lika bra
Lika bra
Vet inte
2020-05-05 09:29:06 +02:00
Lika bra
Lika bra
Ja
2020-05-05 08:59:01 +02:00
Sämre
Lika bra
Ja
I dagens läge är dialogen klart sämre på digitala möten och problemet ökar med antalet deltagare. Men fördelarna att flera har möjlighet att delta och att resor kan sparas in kan mycket väl uppväga dessa nackdelar. Utan tvekan kan vi alla också bli mycket bättre på att använda online-plattformen och få fram nya rutiner som säkrar att dialog och demokratisk ordning får en bra kvalitet. Jag tror till exempel att man nog måste ha ett annat tempo och kanske en annan rytm vid större online-möten. Tekniken kommer givetvis också att utvecklas.
2020-05-05 08:45:28 +02:00
Sämre
Lika bra
Ja
En stor fördel med online är att få in människor från alla delar av landet.
En mindre nackdel är att det är inte lika lätt att sträcka upp handen eller viska till en granne och prata om en sak, särskilt om man inte är van med tekniken/menyerna/chat osv.
2020-05-05 08:19:24 +02:00
Vet inte
Lika bra
Ja
Vissa mötet kan hållas på liknande sätt. Det blir lättare för den som bor på annan ort att delta.
Men de fysiska mötena behövs också. Så att hitta en balans mellan de olika formerna vore bra.
2020-05-05 05:54:02 +02:00
Sämre
Lika bra
Ja
för vanlig medlemsmöten kan den digitala formen underlätta för folk från olika delar av Sverige att medverka.
2020-05-04 23:16:14 +02:00
Lika bra
Lika bra
Ja
2020-05-04 23:02:56 +02:00
Lika bra
Lika bra
Ja
Bara test då det förra inte gick iväg
2020-05-04 22:58:27 +02:00
Bättre
Lika bra
Ja
2020-05-04 22:36:43 +02:00
Lika bra
Lika bra
Ja