Fackförbundet Vision stöder oss

Dan BaeckströmStödjare, Stödjare och sponsorer

Fackförbundet Vision gör som Transport, Seko och Hyresgästföreningen: stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Politiker, spetsa öronen: Folkrörelsesverige vill ha en politik som tar klimatfrågan på det allvar den förtjänar. Upp till bevis!