Utkast till motionsformulär för Klimatriksdag 2022.

OBS detta formulär är kopplat till en "fejk"-databas. Man kan testa att skicka in motioner hur mycket man vill.  * = obligatorisk uppgift
  = Visas i motionslistan på Klimatriksdagens hemsida

  Alla teckenbegränsningar gäller inklusive mellanslag

  Vänligen läs instruktionen ovan innan du lämnar in din motion!

  Bekräfta nedan att din motion uppfyller de grundläggande kraven

  Motionen ryms inom temat "Människan i omställningen"*
  Förslaget är riktat till Sveriges riksdag/regering*
  Motiv och bakgrund är väl beskrivna*

  Om du har en fråga, skriv en rad till motionsgrupp@klimatriksdagen.se så hjälper vi dig.
  Tack för din motion!

  GDPR

  Klimatriksdagen sparar alla inkomna motioner. Vi kommer även att spara ovanstående personuppgifter för hantering av motioner och för kontakt med motionärer. Om du som motionär inte längre vill finnas i våra register, kan du när som helst meddela oss detta på info@klimatriksdagen.se. Vi förbehåller oss dock rätten att spara samtliga motionärers och eventuella organisationers namn under tiden fram till och med Klimatriksdag 2022.

  Jag har läst och förstått ovanstående*