Framtidsjorden väljer att gå med som sponsor till Klimatriksdagen

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer

Framtidsjorden verkar som ett internationellt nätverk och stödjer initiativ till utveckling på socialt rättvisa och ekologiskt hållbara grunder. Verksamhetens grundprinciper är ekologi, självtillit och samarbete. Genom nya perspektiv och nära samarbete kan vänskap, energi, arbetsglädje och förståelse av köns-, ålders och kulturgränser skapas.

Framtidsjordens nätverk består av medlemsorganisationer i Asien, Sydamerika och Sverige som i sin tur utför pilotprojekt, anordnar utbildningar, informerar om verksamheten samt skapar kunskapsutbyten i och utanför nätverken. Medlemsorganisationerna arbetar inom tre områden, i vilka utbildningar i form av naturskolor och folkbildning utförs. Dessa består av:

  • Hållbar landsbygdsutveckling
  • Urbana miljöfrågor
  • Insatser för bevarandet av biologisk och kulturell mångfald

En viktig del i Framtidsjordens arbete i Sverige är ett kunskapsutbyte i form av plattformen Lära av Syd. Avsikten är att sprida kunskap runt om i landet kring medlemsorganisationernas förhållanden samt öka förståelsen för att det som sker i Nord har ett starkt samband med vad som sker i Syd.

Framtidsjorden bedriver även en praktikantverksamhet där ungdomar såväl i Sverige som i Syd ges möjlighet att diskutera frågor och synpunkter utifrån olika perspektiv och kulturer.

Tack Framtidsjorden för att ni väljer att sponsra och vara en del av Klimatriksdag 2018!

1515754886.3279