Går tillväxt och hållbarhet ihop? Panelsamtal 21/11

Dan BaeckströmEvenemang, Klimatriksdags-nytt

[detta evenemang finns videoinspelat på vår YouTube-kanal]

Klimatriksdagens ekonomiutskott bjuder in till ett samtal kring en av klimatpolitiken mest brännande frågor – går det att snabbt ställa om till ett fossilfritt samhälle inom ramen för vår tillväxtberoende marknadsekonomi? Eller behövs ett paradigmskifte?

Tid: 21 november kl. 18:30 – 20:30

Plats: Immanuelskyrkan Stockholm, Kungstensgatan 17, Stockholm

Medverkande:
Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling på KTH, ordförande i tankesmedjan Global Utmanings klimatråd. Författare till Klimatet och välfärden.

Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP), ledamot i Finansutskottet, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.

Mikael Malmaeus, ekonom oc h miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, involverad i forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt. Författare till Tillväxt till varje pris.

Lars Tysklind, riksdagsledamot (L), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och Nordiska rådet.

Samtalsledare: Janine O Keeffe, Klimatriksdagens ekonomiutskott.

Anmäl dig här.
Länk till Facebook-evenemang