Green Cross Sweden stöder oss

Dan BaeckströmStödjare, Stödjare och sponsorer

Green Cross Sweden, den svenska grenen av den internationella freds- och miljöorganisationen Green Cross International, stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

En bra idé för organisationer som stöder oss: köp några deltagaranmälningar till Klimatriksdag 2018 och ge bort till välförtjänta medlemmar. Läs här om hur man gör.