Hållbara Restauranger stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Nätverket Hållbara Restauranger stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Och med er samlade erfarenhet har ni säkert material till att skriva en riktigt bra motion inom ämnet Mat och jordbruk. Ta en kik på vår motionssida.