Järnvägsfrämjandet stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Ett välfungerande järnvägsnät krävs för hållbara kommunikationer. Skriv gärna en motion om detta till Klimatriksdagen.