Järnvägsfrämjandet stöder oss

Dan Baeckström Stödjare

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Ett välfungerande järnvägsnät krävs för hållbara kommunikationer. Skriv gärna en motion om detta till Klimatriksdagen.