Jordens vänner sponsrar arbetet med Klimatriksdag 2018

Dan BaeckströmBidragsgivare, Stödjare och sponsorer


Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. De värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljoner medlemmar. Deras arbete bedrivs huvudsakligen i utskott och lokalgrupper som jobbar med att behandla olika sakfrågor. De håller seminarier och studiecirklar, ordnar möten med beslutsfattare, aktioner med mera. De driver även Klimatinformatörerna med syftet att sprida kunskap, väcka intresse och skapa engagemang kring klimatfrågan hos unga.

Vi är glada att Jordens vänner valt att bli en del av Klimatriksdagen. Vi ser fram emot ett fint samarbete och är säkra på att tillsammans kommer vi bidra till att klimatet får mer utrymme i valrörelsen!

512938126.3689