Kevin Anderson klar för Klimatriksdagen

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt, Programpunkt

Vi har glädjen att meddela att den internationellt framstående klimatforskaren och debattören Kevin Anderson kommer att delta med ett seminarium på Klimatriksdag 2018! Kevin är verksam vid det brittiska klimatforskningsinstitutet  Tyndall Centre for Climate Change Research och är också gästprofessor på Uppsala Universitet. Han har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och media. Kevin har också gjort sig känd som en orädd sanningssägare i klimatdebatten och är bl a känd för att av klimatskäl inte ha flugit på 13 år.

Se videon “Living within our carbon budget” med Kevin Anderson

Under det pågående klimatmötet i Bonn deltog Kevin  i ett inspelat samtal med  Johan Rockström och FN:s klimatgeneral Christiana Figueres den 14/11.  Du kan se samtalet på den här sidan (längst ner).