Vi söker koordinator till klimatrådslag i Borås

Klimatriksdagen är en ideell och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta klimatfrågan och snabba på omställningen.

Vi jobbar för att nå våra mål genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning – och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: folkriksdagen.

2024 kommer vi genomföra ett lokalt klimatrådslag i Borås. Ungefär 40 kommuninvånare kommer väljas ut för att tillsammans jobba fram förslag till den lokala klimatpolitiken.

I samband med detta söker vi

Koordinator till klimatrådslag i Borås

Vi söker en person som kan samordna aktörer och aktiviteter, i samband med att Klimatriksdagen genomför utbildningsträffar och rådslag under hösten 2024.

Ditt uppdrag är att tillsammans med projektsamordnarna, kommunen och andra samverkansaktörer hjälpa till att anordna klimatrådslaget i Borås.

Vi söker en person som kan

  • Vara en drivande kraft i mobilisering av lokala aktörer för klimatomställning, i samband med klimatrådslag under hösten 2024
  • Aktivt sprida information om rådslaget till lokala aktörer och engagera dem i arbetet med rådslaget, samt rekrytera deltagare.
  • Bistå i den praktiska planeringen och samordningen av en första utbildningsträff i oktober samt ett rådslag i november.

Vi söker dig som har ett starkt engagemang i klimatfrågorna, har ett lokalt nätverk i Borås och är bra på att koordinera och engagera. Du arbetar lösningsfokuserat och är redo för att uppdraget under vissa perioder kan bli mer intensivt medan det kan vara lugnare andra perioder. God samarbetsförmåga, med såväl enskilda individer som lokala aktörer och kommunen, är avgörande.

Uppdraget kräver att du söker upp föreningar, möjliga deltagare och andra lokala aktörer inför rådslaget, under augusti och september. Du förväntas medverka vid första utbildningsträffen i oktober och vara med och planera, samordna, samt närvara under rådslagshelgen i november. Det finns en ersättning för uppdraget som motsvarar cirka två veckors arbete.

Du blir del av Klimatriksdagens arbete och kommer bli en nyckelspelare i utvecklingen av klimatrådslaget i Borås. Du kommer kunna medverka i arbetet med att ta fram en metod för medborgardialog och vara med och stärka klimatomställningen, både i Borås och på andra platser i Sverige.

Är du intresserad?

Hör av dig så snart som möjligt till: 

Jenny Mark Ketter, projektsamordnare/mobilisering jenny.mark.ketter@klimatriksdagen.se
tel: 070 213 76 09. 

Uppdraget kommer tillsättas så snart som möjligt. 

Läs mer om vårt projekt med lokala klimatrådslag.

Klimatriksdagen söker projektsamordnare!


Vill du bli en aktiv del av Medborgarkraften i klimatpolitiken? Vill du jobba med att människor och lokala grupper ska bli mer delaktiga i klimatomställningen av våra kommuner och lokalsamhällen? Vill du bli en viktig del av ett nyskapande projekt under två år? Det är en avgörande period för att Sverige ska kunna nå de nödvändiga klimatmålen. Då kan det här vara något för dig.

Under förutsättning att Klimatriksdagens ansökan till Postkodstiftelsen för projektet ”Medborgarkraft i klimatomställningen” beviljas kommer två samordnartjänster, vardera 50%, att tillsättas. Läs mer under respektive rubrik om tjänsterna och om projektets syfte.