Motion nr:(102)
Rubrik: Förändra examinationskraven i högre utbildning! (Från KR18)
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Ola Gabrielson (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår att

- all högre utbildning innehåller grundkunskaper om en bred uppsättning ämnen,
- dessa ämnen testas integrerat för se hur väl studenten tillägnat sig dem.

Sammanfattning:
För att åstadkomma en säkrare ledning av samhälle och näringsliv under en svår period framöver behöver vi folk i beslutande positioner som har grundläggande kunskaper i de ämnen som påverkar besluten, både humaniora och naturvetenskap. Dessa ämnen bör alltså vara obligatoriska i all högre utbildning.

Examina ska vidare testa dessa ämnen på ett integrerat sätt, så att tillämpningen av dem inom specialiseringen blir tydlig.

Motiv och bakgrund:
Högre utbildning idag är anpassad till att producera specialister för att passa näringslivets krav på effektivaste sätt. I syfte att utbilda studenterna för att bli kortsiktigt lönsamma stryks mycket av de klassiska bildningsidealen från schemat. Risken då är självfallet att dessa specialister kan begå allvarliga misstag om de hamnar utanför sitt område. En läkare som inte förstår ekonomi kan orsaka stora kostnader, men kanske farligare är en nationalekonom som inte förstår historia och därmed orsakar djupa kriser.

Andra problem med hårt driven specialisering är givetvis att specialister från olika områden inte förstår varandra, vilket kan skapa konflikter och felaktiga beslut. Dessutom är det riskabelt för individen att vara begränsad till ett område som kanske inte finns om tio år.

Jag föreslår därför en i grunden förändrad metod för utbildning och examination, med fokus flyttat från faktainsamling och -upprepning till djupare förståelse och korstillämpning mellan olika discipliner.

SITUATIONEN IDAG

De senaste årens resultat från PISA-jämförelsen har stressat politiker och skolmyndigheter till fokus på 'kärnämnen' och provresultat. Det skapar studenter som är duktiga på att skriva examina, men riskerar att göra dem alltför 'smala' och därmed mindre robusta för att klara ändrade omständigheter. Högre utbildning förstärker detta genom hög grad av specialisering.

I och med att samhället står inför djupa förändringar behöver vi folk i beslutande roller som har tillräcklig bredd i tillägg till sin specialisering. Det gamla bildningsidealet, att vara allmänbildad, måste få en renässans. Varje student bör ha i sin examen, förutom specialiseringen, grundläggande kunskaper om ekonomi, juridik, psykologi, historia, teknik, biologi, och ett modernt språk utom svenska och engelska.

Detta ska sedan testas integrerat. Det komplicerar naturligtvis examineringen, men antas här göra bedömningen av studentens breddkunskap säkrare.102

1

1

0

L