Motion nr:(121)
Rubrik: Ersättningssystem och möjligheter till utbildning arbetslösa pga en radikal klimatpolitik
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Inger Björk, Stellan Hamrin (Kontakta motionär)
Ort:Johanneshov
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
Regeringen beslutar om ett ersättningssystem och möjligheter till utbildning för anställda inom verksamheter som läggs ner pga radikala och snabba klimatåtgärder. Utbildningarna bör stärka människors kapacitet att bli en del av klimatomställningen.

Sammanfattning:
Ett antal industrier och andra verksamheter kommer att tvingas lägga ner eller väsentligt förändra sin verksamhet pga en radikal klimatpolitik med förbud mot att använda fossilenergi och krav på radikala och snabba utsläppsminskningar både av fossilenergi och bioenergi. Detta kan drabba många som idag är anställda inom olika industrisektorer och servicenäringar. De som blir arbetslösa behöver garantier för nytt arbete och försörjning under en övergångsperiod i form av ett ersättningssystem och möjligheter till utbildning.

Motiv och bakgrund:
Vi behöver ett brett stöd för en snabb och radikal klimatomställning. Människor kan bli motståndare eller uppleva klimatomställningen som hotande och orättvis om de ser att deras arbete eller försörjning kan försvinna i klimatomställningen. Ett antal industrier och andra verksamheter kommer att tvingas lägga ner eller väsentligt förändra sin verksamhet pga en radikal klimatpolitik med förbud mot att använda fossilenergi och krav på radikala och snabba utsläppsminskningar både av fossilenergi och bioenergi. Detta kan drabba många som idag är anställda inom olika industrisektorer och servicenäringar. De som blir arbetslösa behöver garantier för nytt arbete och försörjning under en övergångsperiod. Det kan vara i form av ett bidragssystem och möjligheter till utbildningar som byggs ut och inriktas på framtida behov av arbeten under och i klimatomställningen.121

1

1

0

L