Motion nr:(122)
Rubrik: Lokala rådgivnings- och utbildningcentra för att stärka och påskynda klimatomställningen
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Inger Björk (Kontakta motionär)
Ort:Johanneshov
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Regeringen beslutar om att bygga upp utbildningscentra för arbete och försörjning i klimatomställningen på många orter i Sverige. Dessa utbildningar utformas för att möta behov inom många olika samhällssektorer och delar i omställningen – allt ifrån tekniska yrken till arbete med naturen i skog, mark och vatten liksom inom samhällsservice och kultur.

Sammanfattning:
En snabb och radikal klimatomställning är en stor utmaning och kommer innebära att många jobb försvinner och nya jobb kommer att behövas. Nya kunskaper behövs till följd av den tekniska utvecklingen, ökad cirkularitet i samhället och mindre energi- och resursanvändning. Likaså för att skydda ekosystem och bruka skog och mark. Och påskynda den kulturomvandling som vi står inför med förändrade normer och sätt att tänka, värdera och prioritera i våra liv.

Motiv och bakgrund:
Regeringen bedrev en strukturanpassningspolitik i Sverige på 60-70 talet i samband med nedläggning av svensk textilindustri och varvsindustri mm. Miljonprogrammen byggdes och människor flyttade till orter där det fanns jobb. En viktig del för att underlägga människors försörjnings- och jobbmöjligheter var skapandet av Arbetsmarknadsutbildningscentra på olika orter (AMU). Här erbjöds olika slags utbildningar som ansågs behövas i det framtida Sverige. Den samhällsomvandling som vi står inför nu med en snabb och radikal klimatomställning är en ännu större utmaning för det svenska samhället. Det kommer innebära att många jobb försvinner och många nya jobb kommer att behövas. Detta både som en följd av teknisk utveckling och investeringar men också på ett nytt sätt att leva med en större cirkularitet i samhället med mer återvinning och mindre energi- och resursanvändning inom alla sektorer i samhället. Och ett nytt sätt att förhålla oss till och skydda skog och mark och hållbara ekosystem. Det är likaså en kulturomvandling som vi står inför med förändringar i normer och i vårt sätt att tänka, värdera och prioritera i våra liv.122

1

1

0

L