Motion nr:(128) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Utsläpp av koldioxid från torvbrytning och torrlagda torvmossar
Inskickad: 2021-11-22
Motionär:Anders Sjösten och Elisabeth Rosenborg (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Att åter lägga torvmossar under vatten för att förhindra utsläpp av koldioxid. Lämpliga mossar bör identifieras där åtgärder snabbt skulle kunna verkställas.


Sammanfattning:

Att åter lägga torvmossar under vatten för att förhindra utsläpp av koldioxid.

Motiv och bakgrund:
Utsläppen av koldioxid från torrlagda torvmossar ska enligt uppgift vara av samma storleksordning som utsläppen från hela personbilstrafiken. Problemet tycks ha varit känt under många, många år men inte varit i fokus hos oss eller i samhällsdebatten. I flera andra länder tycks dock frågan ha fått stort utrymme. Flera regeringar hos oss har under åren hanterat frågan och tycks ha gett positiva intentioner men stannat när det kommit till konkreta åtgärder. Minskningen av koldioxidutsläppen från torrlagda torvmarker kan kanske ske genom att täppa igen diken mm som då skulle innebär att mossarna åter hamnar under vatten och att syre då inte längre kommer åt torven och bildningen och utsläppen av koldioxid upphör eller åtminstone minskar. I vissa fall kanske det t.o.m. skulle vara möjligt att då anlägga våtmarker som fungerar som biologiska reningssteg och/eller som positiva rekreationsmiljöer.128

2

2

0

L