Motion nr:(131)
Rubrik: Fördjupa demokratin över hela Sverige
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Birger Eneroth (Kontakta motionär)
Ort:Lidingö
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Idag är alltför få människor i Sverige aktiva i beslutsprocesserna i olika delar av samhället.

Och vi bör oftare använda vårt vackraste ord i svenska språket: kontrapropositionsvoteringsförfarande.

Sammanfattning:
Jag vill att riksdag och regering mer aktivt ska verka för att fler människor engagerar dig i politiska partier. Och hela beslutsprocesser i politiken.

Motiv och bakgrund:
Idag är endast två procent av medborgarna medlemmar i politiska partier i Sverige. Och kanske bara en procent är aktiva där. Vi behöver fördjupa demokratin på flera sätt.

Men de flesta är med i ideella organisationer och nätverk. Det vore ju bra med fler studiecirklar med kaffe och bröd. Osv. Det finns nog många möjligheter. Klimatriksdag är ju ett sätt. Mera sådant behövs. Lägre pris i kollektivtrafiken skulle underlätta för många. Det kan ses som en del av demokratin och välfärden. Lägre hyra för samlingslokaler skulle underlätta för många föredrag osv.

Å Birgers Eneroths vägnar, registrerat av Karin Petersson131

1

1

0

L