Motion nr:(136)
Rubrik: VI MÅSTE FÅ EN UTSLÄPPSFRI BYGGSEKTOR
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Ola Gabrielson, Janine O’Keeffe (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
• Minska användningen av cement, stål, tegel, och glas genom klimatskatter och/eller ransonering.
• Minska byggsektorn generellt genom att avstå från eller senarelägga stora statliga projekt tills byggsektorn är utsläppsfri.
• Stimulera husbyggande i trä. Begränsa bygghöjd och justera andra regler för att passa träbygge.
• Bygg om och renovera istället för att riva och bygga nytt.

Sammanfattning:
Klimatproblemen är komplexa, men om det är någonting som är självklart så är det att vi måste sluta släppa ut växthusgaser, punkt. Material som ger utsläpp ”finns” alltså inte längre. Det betyder att vi inte längre kan bygga sådant som kräver de materialen. Detta är en självklar sanning, men tycks vara svårt att fatta för byggbranschen och för våra makthavare.

Motiv och bakgrund:

Vår Miljö- och klimatminister sa då han intervjuades 21-10-30 om varför Cementa fick förlängt tillstånd att bryta kalk att ”Vi vet att vårat samhälle behöver cement för att också kunna ställa om till att bli mer hållbart. Vi behöver bygga ut järnvägssystemet, vi behöver bygga ut mer vindkraft för att få mer förnybar el till våran industri och våra transporter, vi behöver bygga fler hus för att vi har bostadsbrist.”

Genom historien har människor byggt hus och annat av material som de hittat i naturen. I Sverige har de traditionella byggmaterialen varit sten, trä, och lera. Inget av dessa är ett perfekt material, men de fanns, och det fanns gott om dem. I modernare tid har material som tegel, cement, stål, och glas tillkommit; fortfarande ursprungligen från naturen men förädlade med hjälp av energi. Även energin kom från naturen, framför allt som fossila bränslen.

Den springande punkten här är att allt som människor byggt har byggts av material som fanns i naturen, och vi har anpassat vårt byggande efter materialens begränsningar. Vi skulle kunna byggt mycket högre, starkare, och mer effektivt om vi haft ett bättre material, men det ideala byggmaterialet finns inte.

Klimatproblemen är komplexa, men om det är någonting som är självklart så är det att vi måste sluta släppa ut växthusgaser, punkt. Material som ger utsläpp ”finns” alltså inte längre. Det betyder att vi inte längre kan bygga sådant som kräver de materialen. Detta är en självklar sanning, men tycks vara svårt att fatta för byggbranschen och för våra makthavare.

Den järnvägsutbyggnad som ministern talar om handlar om helt nya spår för att förkorta restiden mellan de tre största städerna med någon timme. Mer förnybar el behöver vi främst därför att industrin vill fortsätta växa. Hus kan mycket väl byggas i trä.

Förr i tiden brukade man säga att ”man måste rätta mun efter matsäcken”, det vill säga att man kan bara göra det som man har resurser till. Även om många tycks ha glömt det så gäller den begränsningen i högsta grad idag. Klimatkrisen gör att vi måste tänka om, vi kan helt enkelt inte fortsätta bygga vår ekonomi på ingredienser som ytterligare förstör våra chanser att överleva. Men att tänka om tycks vara svårt för våra beslutsfattare.136

1

1

0

L