Motion nr:(2) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Stödlinje för eko-ångest
Inskickad: 2021-10-09
Motionär:Anna Grönberg (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Att staten initierar och ger pengar för särskilda stödfunktioner för klimatoro/eko-ångest. Föreningen Mind är en möjlig aktör.

Sammanfattning:
Föreningen Mind har sedan många år stödlinjer för olika behov i samhället. De har en föräldrachat, en stödlinje för suicidprevention och en äldrelinje. De har således både kunskap och infrastruktur för stöd via telefonsamtal och chat. Min ide är att de skulle få resurser för att bemanna en stödfunktion som specialiserar sig på framtidsoro runt klimatet och eko-sorg.
Eftersom det är existentiellt adekvata reaktioner så finns bästa stödet att få från volontärer med eget klimatengagemang som förbereds för denna stödjande uppgift.

Socialdepartementet, regeringen
Folkhälsomyndigheten

Motiv och bakgrund:
Ju större medvetenheten blir i samhället om klimatkrisen ju mer växer det emotionella lidandet. Det emotionella lidandet innefattar även förlorad framtidstro och ett upplevelse av svek från äldre generationer. Detta utgör en samhällsrisk. Besvikna och maktlösa ungdomar radikaliseras lätt.
Människor behöver få stöd i att värna sin självförmåga, hopp och handlingskraft.
Flertalet undersökningar dokumenterar eskalerat lidande hos ungdomar:
(Bris, 2019), (FHM, 2020), (Lancet, 2021), (Science, 2021)

https://podcasts.apple.com/se/podcast/dealing-with-climate-grief-with-luisa-neubauer/id1459416461?i=1000537798693
2

2

2

0

L