Motion nr:(52)
Rubrik: Ge stöd för odling och uppfödning av djur i stadsbygd, inte bara till jordbrukare
Inskickad: 2021-11-01
Motionär:Andreas Eklund (Kontakta motionär)
Ort:Södertälje
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Ge stöd för odling och uppfödning av djur i stadsbygd, inte bara till jordbrukare. I stadsmiljö finns det mark, hustak, m.m. där odling av grönsaker, kryddor, m.m. kunde göras. Djur som t.ex. kaniner eller höns skulle kunna födas upp. Det blir mindre mattransporter och mindre import av mat till Sverige, Matavfall, m.m. kan komposteras och användas i stadsodlingarna istället för handelsgödsel.

Sammanfattning:
Ge stöd för odling och uppfödning av djur i stadsbygd, inte bara till jordbrukare. I stadsmiljö finns det tomtmark och annan mark, hustak, m.m. där odling av grönsaker, kryddor, m.m. kunde göras. Djur som t.ex. kaniner eller höns skulle kunna födas upp i burar i stadsmiljö och ge kött och ägg. Det blir mindre mattransporter och mindre import av mat till Sverige, Matavfall, m.m. kan komposteras och användas i stadsodlingarna istället för handelsgödsel. Även husdjurens avföring skulle kunna komposteras, eventuellt efter att först ha processats med t.ex. väteperoxid innan kompostering.

Motiv och bakgrund:
Problem är sådant som långa transporter av mat, matsvinn, ingen kontroll alls på hur maten produceras, hur miljö, grundvatten, klimatet, m.m. tar skada av odlingen av mat eller av grödor som blir till djurfoder. En del-lösning på problemet är att: Ge stöd för odling av mat och för uppfödning av djur i stadsbygd, inte bara till jordbrukare. I stadsmiljö finns det tomtmark och annan mark, hustak, m.m. där odling av grönsaker, potatis, morötter, gröna ärtor och bönor, kryddor, m.m. kunde göras. Djur som t.ex. kaniner eller höns skulle kunna födas upp i burar i stadsmiljö och ge kött och ägg. Kaniner och höns kan bl.a. äta upp mat med utgånget datum, skal och blast, gräsklipp från klippta gräsmattor, m.m. och sådant som annars skulle bli till sopor och avfall. Om man gör så här så blir det mindre mattransporter inom Sverige, och mindre import av mat till Sverige och därmed blir man av med en del långa transporter av mat och av djurfoder från utlandet till Sverige också. Matavfall, m.m. som djuren inte kan äta kan även komposteras och användas i stadsodlingarna istället för handelsgödsel. Även husdjurens avföring skulle kunna komposteras, eventuellt efter att först ha processats med t.ex. väteperoxid innan kompostering. Svenskarnas attityd till "närproducerat" skulle bli annorlunda. Förståelsen för var mat kommer ifrån och villkoren för produktion av mat skulle ändras till det bättre. Utbildning av bl.a. skolbarn om hur mat blir till och liknande utbildningar för vuxna m.m. skulle underlättas väsentligt. Sveriges stora beroende av import av mat, som bl.a. produceras där det kunde växa regnskog istället, skulle minska. Svenskarna skulle behöva bli mer positiva till kaninkött och till jackor, m.m. av kaninpäls, men päls kunde även exporteras. Den här visionen skapar även nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.52

1

1

0

L