Motion nr:(54)
Rubrik: Skatt på kött
Inskickad: 2021-11-03
Motionär:Karin Geijer (Kontakta motionär)
Ort:Sollentuna
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Vi behöver minska vår konsumtion av animaliska produkter. Med en skatt på kött skulle fler välja växtbaserade alternativ.

Sammanfattning:
Vi behöver minska vår konsumtion av animaliska produkter. Med en skatt på kött skulle fler välja växtbaserade alternativ.

Motiv och bakgrund:
Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen
Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför har konsumtionen av kött stor påverkan på klimatet oavsett var och hur köttet har producerats. Till största delen beror utsläppen på att det går åt mycket mark för att producera foder. https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruket-och-klimatet54

1

1

0

L