Motion nr:(56)
Rubrik: stärk biologisk mångfald - låt djur leva
Inskickad: 2021-11-07
Motionär:Hanna Sjöberg (Kontakta motionär)
Ort:Örebro
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
- låt de betesdjur som ger öppna landskap få leva sin hela fulla livslängd.
- anställ personer med lön från staten till dagliga arbetet med att sköta djuren. - Djuren kan ägas av staten/
- eller hyras i hela sin livslängd från djurbönder.
- Biologisk mångfald stärks.
- Respekt för djurens liv stärks.

Sammanfattning:
- Låt betesdjur på svenska betesmarker få leva sin fulla livslängd.
- på det viset stödja den biologiska mångfalden och främja öppet landskap med större artrikedom och fler levande djur.
- Anställ personer som sköter om djuren på de sätt som behövs, de kan få lön från staten.
Djurindustrin är ett omänskligt område som rubbat naturens lagar i många avseenden.
På det här sättet skulle biologiska system återfå sin balans.

Motiv och bakgrund:
Djurindustrin är ett omänskligt område som rubbat naturens lagar i många avseenden.
Ett argument som brukar nämnas är :
”- tänk på den biologiska mångfalden- Sveriges öppna landskap skulle bli igenvuxna om vi inte hade betande djur, som äter och ger gödsel.”
- Just det : det är sant!
Så låt dessa viktiga djur få leva sitt hela liv; vandra på betesmarken med sina kalvar, ha daglig tillsyn av några anlitade personer som klarar att sköta djuren som de behöver ha det- men utan de mängder konstgjorda skeenden som är i bruk inom modern djuruppfödning.
När djuret är gammalt och dör naturligt – kanske det blir aktuellt att ta tillvara på ben och hud.
Men i övrigt har vi låtit det vara ett långt, bra, naturligt liv för djuren. Man har angett 25 år som en trolig ålder för tex kor. Men de har även blivit 40 år. Mindre djur som grisar och får och getter blir några år mindre – men också dessa djur har en rejäl livslängd på många år. I hela denna långa tid kan de vara naturen och landskapet till stor nytta- vi kan eventuellt ta tillvara på deras gödsel och kanske också en viss mängd mjölk- och från fåren årligt med ull- men i övrigt är det bästa att låta dem vara djur och se till så de har det så bra som möjligt- en idé som säkert även ger stor glädje till oss människor.56

1

1

0

L