Motion nr:(88)
Rubrik: Lägre pris på ekologiska livsmedel.
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Christer Gullberg, Varis Bokladers (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
- Ta bort momsen på ekologiska livsmedel. För att få fler att ha råd att köpa ekologiska produkter.
- Skapa en instans som har som uppgift att sammanställa vilka livsmedelsprodukter som är bra för klimat, hälsa, djurvälfärd och biologisk mångfald. Detta kan göras på samma sätt som man har gjort i WWFs köttguide
- Detta kommer att stimulera fler odlare att våga satsa på ekologisk produktion.

Sammanfattning:
Ekologiska livsmedel är bättre för klimatet och för människans hälsa. Genom att ta bort momsen vill vi att fler skall ha råd att köpa ekologiska livsmedel. För närvarande minskar andelen ekologiska livsmedel i både konsument och i offentliga sektorn på grund av dyrare produkter. Idag är ekologiska livsmedel dyrare för konsumenterna med ca 25 - 30% och ca 12% inom offentliga sektorn än konventionella produkter.Det främsta skälet till de högre priserna är att produktionskostnaderna i jordbruket är högre.

Motiv och bakgrund:
Det finns ett antal studier som visar på köpbeteenden av ekologiska produktioner både för konsumenter och offentliga sektorn när det gäller ekologiska produkter. Enligt Ekomatcentrum ökade användningen av ekologiska livsmedel ända sedan man började mäta 1999. År 2020 har det, för första gången, minskat med en procentenhet.
Mängderna som hanteras är små? och måste hållas åtskilda från övriga produkter. För att få märka varorna måste ekoproducenterna också betala en särskild avgift, för märkning och kontroll. Det visar på att i konsumentledet är ekoprodukter i snitt 20 – 40 % dyrare, då det är en högre produktionskostnad för jordbruket.

Regeringens inriktningsmål för offentlig sektor är att de livsmedel som man köper in skall var 60 % ekologiskt till år 2030. Offentliga sektorns mål är svår att nå eftersom man får en fördyrning på inköp av ekologiska produkter med ca 12%. Andelen ekologiskt har för första gången på 20 år även minskat i offentlig sektor. Det främsta skälet till de högre priserna är att produktionskostnaderna i jordbruket är högre.

Rapport: Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel
Livsmedelsekonomiska institutet Box 730
220 07 Lund http://www.sli.lu.se Rapport 2001:1
ISSN 1650-0105.

Rapport: EKOMATCENTRUM
Marknadsrapport 2021, ekologiskt i offentliga sektorn 2020.
Minskad andel ekologiskt 2020

Riksdagsmotion; En motion gjord på ekologiska produkter för att sänka momsen. 2009/10:Sk484 av Björn Lind m.fl. (s)88

1

1

0

L