Motion nr:(97) version nr: 2Välj version:
Rubrik: LÅT MEDBORGARRÅD LEDA KLIMATÅTGÄRDERNA !
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Ola Gabrielson, Janine O’Keeffe (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
? Inrätta Medborgarråd för att leda Regeringens beslut om introduktion av klimatåtgärder, fördelning av ansvar, och fördelning av kostnader för dessa!

Sammanfattning:
Sveriges regering, liksom flertalet andra länders regeringar, har haft trettio år på sig att göra något åt klimathotet, men inte ens lyckats böja utsläppskurvorna nedåt. De ?framsteg? som gjorts handlar främst om att med kreativ bokföring gömma utsläppen. Vår representativa parlamentarism är hjälplös mot de ekonomiska intressen som styr oss mot katastrof.

Demokratin måste förstärkas och effektiviseras. Bästa sättet att göra det är att engagera medborgarna i besluten via Medborgarråd. Regeringen måste snarast inrätta en organisation som kan planera, arrangera, och utföra Medborgarråd.

Motiv och bakgrund:

Insikten om klimatkrisen och därmed åsikterna om vilka åtgärder som krävs varierar inom befolkningen. Populistiska krafter, inom och utanför de politiska partierna, har exploaterat de bristande kunskaperna och driver en förnekelse- och fördröjningskampanj, kraftigt stödd av de delar av näringslivet som anser sig förlora på åtgärder mot klimatkollaps. Detta har lett till nära nog fullständig förlamning inom de delar av samhället som formellt har ansvar för åtgärderna.

Erfarenheter från flera länder pekar på att vanliga medborgare som fått tillfälle att djupare studera ett kontroversiellt ämne, och sedan getts tillfälle att bryta sina åsikter mot andras i en seriös diskussion, i stor utsträckning stöder långsiktigt kloka beslut. Detta innebär en möjlighet att bryta det dödläge som nu kännetecknar svensk klimatpolitik.

Medborgarråd har tidigare varit ämne för riksdagsbeslut (Se Motion till riksdagen 2020/21:3641) men har dåligt stöd bland Riksdagens partier. Flera politiker och delar av media har varit direkt fientligt inställda och bl.a. kallat förslaget ?odemokratiskt?. Detta trots att Medborgarråd i grunden handlar om att förstärka demokratin, i så måtto att det främjar demokratiskt deltagande av väl pålästa och insatta medborgare. Medborgarråd är precis lika, eller egentligen mer, demokratiska än de andra delar av samhället som Regering och Riksdag regelmässigt ber om råd i den process som kallas remissrundor.97

2

2

0

L