Kunskap i Medier stöder oss

Dan BaeckströmStödjare

Utbildningsföretaget Kunskap i Medier stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!