Laika Consulting stöder oss

Dan Baeckström Stödjare

Finans-kommunikations-konsulterna Laika Consulting stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd!

Vågar man hoppas på en motion till Klimatriksdagens ekonomi-utskott?