Minneberg-Tranebergs Socialdemokratiska Förening stöder oss

Dan BaeckströmStödjare, Stödjare och sponsorer

Minneberg-Tranebergs Socialdemokratiska Förening stöder Klimatriksdagens värdegrund. Tack för ert stöd! Ni är också välkomna att skriva motioner till Klimatriksdag 2018.

Vi blir glada för stöd från lokala partiföreningar från alla politiska partier som godtar Klimatriksdagens värdegrund. Däremot listar vi inte stöd från partiorganisationer på riksnivå. Detta beslut beror på att rikspolitikerna är en grupp vi vill påverka och sätta press på, och att vi vill vara tydliga med att vi är partipolitiskt obundna.