Nu kan man revidera sin motion

Dan BaeckströmKlimatriksdags-nytt, Motioner & utskott

En av de viktigaste aspekterna av motionsprocessen är att motioner ska bearbetas och förbättras även efter att de skickats in för första gången. För att det ska kunna göras på ett effektivt sätt har vi nu skapat en sida där du som motionär kan göra ändringar i – eller helt dra tillbaka – en motion.

För att förhindra ev spam och vandalism har vi gjort så att man som motionär börjar med att “legitimera” sig genom att beställa ett epostmeddelande till sin adress där man får länken till ett formulär där motionen kan ändras. Börja här och följ instruktionerna om du behöver ändra en motion du skickat in.

Politik- och påverkansgruppen (PoP), som samordnar motionsarbetet, har också gjort en del ändringar och förtydliganden i hur motionerna skall utformas: dels skall alla motioner ha en sammanfattning, något som inte fanns med i formuläret från början; dels är gränsen för rubrikens längd nu satt till 75 tecken. Använd revideringslänken om du behöver uppdatera din motion enligt de nya riktlinjerna.