Omstart för Klimatriksdagen – med sikte på de kommande fyra åren!

Dan BaeckströmEvenemang, Klimatriksdags-nytt, Motioner & utskott


Drygt fem månader efter Klimatriksdag 2018 samlades omkring 75 personer till ett stormöte i Stockholm för att följa upp vad som hänt sedan klimatriksdagen avslutades den 6 maj, men framför allt planera för framtiden. Mötet diskuterade det fortsatta arbetet i arbetsgrupper och temapolitiska utskott. Styrelsen ska nu göra en planering utifrån det som kom fram i mötet.  

– Mötet betonade att en viktig uppgift är att följa upp de tolv motioner som röstades fram av klimatriksdagen, se om politikerna kan göra verkstad av alla löften de gett oss när vi uppvaktat dem innan valet, berättar Karin Sundby, ordförande i Klimatriksdagen.

En snabb handuppräckning visade att omkring en tredjedel av deltagarna i mötet inte var med vid Klimatriksdagen i maj.

– Det gläder oss att Klimatriksdagen väcker intresse hos fler, vilket ökar chanserna att bredda klimatrörelsen ytterligare, fortsätter Karin Sundby.

Mötet ägnade en del av tiden åt att analysera förutsättningarna för det klimatpolitiska arbetet framöver. Frågan var svår att analysera då Sverige ännu inte har en fungerande regering. Samtidigt konstaterades att Klimatfrågan kommer att behöva en regering och riksdag som agerar snabbt och kraftfullt under den kommande mandatperioden. Men mötesdeltagare gav uttryck för att det ändå inger visst hopp att klimatfrågan nu blivit väldigt angelägen i flera av de vanliga medierna och att det finns ett växande samarbete mellan olika aktörer med klimatengagemang; miljöorganisationer, nätverk företag och opinionsbildare.

– Dessutom har vi ett EU-val som väntar om drygt åtta månader, och Klimatriksdagen är beredd att driva på politikerna att lyfta klimatfrågan till EU-nivå och att även EU ska få en klimatpolitik som är i linje med klimatmålen från Paris, säger Gerd Johnsson-Latham, ledamot i styrelsen och en av dem som arbetat fram Klimatriksdagens projektplan för de två kommande åren.

Flera av mötesdeltagarna gav uttryck för en önskan om att klimatrörelsen behöver bli bredare och samtidigt samlas under ett enhetligt paraply för att bli enkel att förstå och engagera sig i för människor i allmänhet.

– Vi behöver en folkkampanj för klimatet, som ett par av deltagarna uttryckte det.

Deltagarna fick möjlighet att i smågrupper diskutera hur Klimatriksdagen kan arbeta vidare med sitt påverkansarbete, med programverksamhet och med den utåtriktade kommunikationen. Läs sammanfattningar av gruppdiskussionerna här.

– Vi vill engagera unga och målgrupper vars röster inte hörs i de stora framtidsfrågorna idag, och vi som diskuterade i programgruppen pratade om olika former att åstadkomma detta. Vi vill fortsätta att vara en kanal till politikerna och sätta press på dem, berättar Anna Johansson, en av deltagarna i arbetsgruppen för program & event.

De flesta deltagarna var beredda att gå in i arbetsgrupper och utskott, men efterlyste samtidigt att styrelsen tydliggör upplägg och syften utifrån stormötets diskussioner.

– Vi har en del att göra för att Klimatriksdagen ska bli den synliga och samlande kraft som vi vill att den ska vara, men vi känner att dagens möte gett oss en bra grogrund. Många vill göra saker nu för att driva på klimatpolitiken och ställa om samhället. Nu ska vi i styrelsen samla ihop intrycken från dagens möte. Vi är glada att så många vill fortsätta med Klimatriksdagen i arbetsgrupper och utskott. Vi ska finnas där som en blåslampa när Sverige får sin regering och när EU-valet drar igång på allvar, avslutar Karin Sundby.

Text: Torbjörn Vennström