Pär Holmgren gästbloggar: “Viktigt att behålla hoppet”

Dan BaeckströmBlogginlägg

Krigsrubrikerna blev många under förra året; enorma bränder och tropiska orkaner som förstört infrastruktur och tagit människoliv. Nu blev visserligen 2017 globalt inte riktigt lika varmt som rekordåret 2016 – men det blev det tredje året i rad med mer än en grad över den förindustriella medeltemperaturen, och de fyra senaste åren är nu de fyra varmaste som uppmätts globalt.

Vi närmar oss en punkt där så gott som all återstående fossil energi behöver stanna kvar i marken. Vi kan göra undantag om vi använder det fossila för att ställa om och bygga ett hållbart samhälle. Inget kol, ingen naturgas, ingen olja i andra sammanhang – och därmed inte heller någon bensin, diesel eller fossilt bränsle till flyget.

Klimatförändringarna på grund av en varmare planet kommer att fortsätta i många årtionden till även om vi ställer om till ett fossilfritt samhälle – när det gäller stigande världshav till och med århundraden. Därför behöver vi även parallellt satsa mycket mer på klimatanpassning och beredskap för de ökande riskerna för extrema väderhändelser av olika slag, det som vi i försäkringsbranschen kallar för skadeförebyggande arbete. Vi behöver höja vår medvetenhet och beredskap; både som individer och som samhälle.

Det behöver bli lättare och billigare att göra rätt – men ännu viktigare är att det från och med nu blir svårare och dyrare att göra fel; i förlängningen även olagligt.

När det gäller klimatfrågan är det ganska enkelt: Fel är att gräva upp fossil energi och att minska biomassan – genom att exempelvis skövla skog. Rätt är att utveckla metoder inom jordbruk och skogsbruk som binder kol från atmosfären och aktivt försvagar växthuseffekten. Utifrån de förutsättningarna kan vi skapa ett samhälle utan klimatpåverkan.

Det är viktigt att behålla ett hopp inför framtiden och en övertygelse om att vi kan lyckas med omställningen. Det finns ljus långt bort i tunneln. Teknikutvecklingen går framåt; elbilar, solceller och batterier blir nu snabbt lönsamma. Det fossila samhället lär främst ta slut för att det blir utkonkurrerat av ett modernare och smartare samhälle.

Kunskapen om hållbarhetsfrågorna ökar snabbt. Vi står inför ett paradigmskifte när nu en yngre generation, som till stora delar är betydligt mer medveten än den äldre, får mer att säga till om när det gäller samhällsutvecklingen. Allt fler ekonomer pekar på det oekonomiska i att stanna kvar i det fossila samhället – och allt fler samhällsdebattörer börjar äntligen förstå att ekonomi och ekologi i grund och botten är samma sak.

Det handlar om att hushålla med begränsade resurser på bästa möjliga sätt – så att vi som lever på planeten i dag kan leva ett bra liv – utan att göra det på bekostnad av kommande generationer.

FN:s hållbara utvecklingsmål, eller Agenda 2030 som de ibland kallas, ger mycket hopp. Precis som Parisavtalet för klimatet så visar det att världens länder åtminstone på pappret nu är överens om att vi alla ska ta ansvar och arbeta för hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Vi behöver bli en kritisk massa med tillräckligt många människor som engagerar sig i här frågorna och ställer krav på att löftena omsätts i snabb handling – då får vi också en tillräckligt tuff klimatpolitik och en omställning av hela samhället. Ett sätt att agera för dig som vill vara med på det tåget är att delta i Klimatriksdag 2018, och visa våra beslutsfattare att planetens framtid måste vara en huvudfråga i årets valrörelse.

Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, meteorolog och författare

Twitter: @ParHolmgren