Motion nr:100
Rubrik: Ersätt plast med biokompositer
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-02-23
Motionär:Christina Hansson (christina.hansson12@hotmail.com)*
Ort:SALA
Organisation:Hampanätet
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Minska användningen av fossil plast genom att stifta lagar om att biokompositer av t ex hampa, majs och cellulosa ska användas i stället för plast där det är möjligt
Gynna utvecklingen av plast tillverkad av hampa eftersom plasten är helt nedbrytbar
Satsa pengar på bioraffinaderier
Undvik att använda plast som energiråvara och satsa på materialåtervinning
Undvik att blanda olika plastsorter efters

Sammanfattning:
Biokompositer hävdar sig väl i konkurrensen med plast inte minst när det gäller egenskaper.
Idag kan ekologisk plast tillverkas av hampa och mjölksyra. Biokompositer är helt nedbrytbara. Användningen av plast måste minska. Utvecklingen kan drivas i rätt riktning genom lagstiftning.

Motiv och bakgrund:
År 2050 kommer plastförbrukningen i världen att vara 1000 miljoner ton/år om användningen fortsätter att öka i samma takt som idag. Idag använder vi 300 miljoner ton plast/år.
I år presenterade Högskolan i Borås att man kan tillverka plast av hampa. Det är ett stort steg mot att få fram material som ger mindre koldioxidfotavtryck. Den ekologiska plasten, som är en biokomposit, tillverkas av hampa- och mjölksyrefibrer. Den bildas när blandningen värms upp och pressas. Materialet är hårt och lätt och är lämpligt för produkter som utsätts för stötar, t ex bilplåt.
Även interiören i bilar, som instrumentpaneler, kan tillverkas av hampafibrer. En doktorand vid högskolan i Borås har tagit fram den starkaste biokompositen hittills genom att placera fibrer av majs och hampa parallellt. Kompositen är mycket lätt att tillverka. Den är helt biologiskt nedbrytbar.
Biokompositen framställs genom att tunn tråd av polyaktid, tillverkad av majsstärkelse, snos runt mjuka fibrer av hampa och polyaktid. Tråden formar en mjuk väv, som omvandlas till hård komposit när den hettas upp och pressas.100

0

L