Motion nr:101
Rubrik: Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-02-23
Motionär:Göran Jacobsson, Ulla Björklund (gorjac.5@hotmail.com)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimataktion
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
För att ge de mindre jordbruken större möjligheter att överleva, bör man utveckla former för direktförsäljning till konsumenter.

En modell för direktförsäljning är att organisera lokala producenter och konsumenter i så kallade Rekoringar.

Sverige bör ge stöd till landsbygdsutveckling, som främjar lönsamma och livskraftiga företag och aktiva bönder

Sammanfattning:
Hälften av Sveriges livsmedelskonsumtion kommer från importerade livsmedel, vars miljöbelastning är svår att beräkna

Sverige skulle kunna öka sin självförsörjningsgrad genom att ta tillvara mer odlingsmark

För att kunna öka självförsörjningsgraden krävs att öka stödet för lokala producenter och att utveckla försäljning av närodlade produkter

REKO-ringar är ett bra exempel

Motiv och bakgrund:
Industrijordbruken är oljeberoende och inriktade på odling av monokulturer. Vi måste ställa om till ett annat jordbrukssystem som inte längre kan vara fossiloberoende och som måste drivas på ett sätt som inte utarmar jorden. Vi skulle kunna expandera vår jordbruksmark för att producera mera lokalt och på ett hållbart sätt. Lokal försäljning tex genom REKO-ringar är ett sätt att gynna lokal matproduktion och minska transporterna. Det skulle också kunna bidra till utveckling och fler arbetstillfällen på landsbygden. Både Jordbruksverket och Livsmedelsverket behöver medverka i omställningen.Bilaga: Ökad-lokal-odling-kan-ge-självförsörjande-städer.pdf

101

0

L