2
Motion nr:104
Rubrik: Grönt index
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-24
Motionär:Gunnar Petersson (gunnar.petersson@flyinge.nu)*
Ort:Växjö
Organisation:Green Challenge Sweden AB
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Inför ett Grönt index 1-17, som beskriver hur klimatsmart en organisation är (där 1 är bäst). Varje organisation skall redovisa sitt Grönt indexvärde i årsredovisning eller på annat sätt. Man kan även låta sina anställda redovisa sitt personliga index och ange sina anställdas medelindexvärde.

Sammanfattning:
Grönt Index beskrivs av kunniga experter för varje värde. Exempelvis Indexnivå 17 fysiska personer. Gör inget särskilt för att minska mina klimatpåverkande utsläpp. Indexnivå 5 - fysiska personer Inga flygresor. Kör biogasbil, Köper grönsaker via närbeläget odling eller odlar själv. Köper kläder via second hand.
Detta skulle sporra även de anställda att förbättra sina värden.
För organisationer exempelvis Indexnivå 16 juridiska personer Våra byggnader värms upp med biobränsle.

Motiv och bakgrund:
Det gröna indexet visar på vad varje organisation eller person behöver göra för att förbättra sitt indexvärde. Personer och organisationer som går före och skaffar sig ett lägre värde kan sedan belönas på olika sätt via de system som riksdagen förfogar över.

Kommuner som skaffar sig ett lågt grönt indexvärde kan påräkna ökad inflyttning.
Företag som utmärker sig genom exempelvis återbruk eller klimatkompensation kan påräkna ett ökat förtroende hos sina kunder. Försäljningen ökar och företaget satsar på att skaffa sig ett ännu lägre grönt indexvärde.104

0

L