2
Motion nr:105
Rubrik: Cykelerfarenhet krävs för körkort
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-24
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag vill att

- Sverige inför en lag att alla som vill ta körkort för motorfordon måste ha dokumenterad cykelvana, t.ex. daglig användning i ett år. Undantag görs för dem som pga funktionsvariation inte kan cykla.

Sammanfattning:
I ett fossilfritt Sverige måste mycket av transporterna ske med utsläppsfria fordon. Cyklar blir ett mycket större inslag i trafiken, och därför krävs en större förståelse från övriga trafikanter för cykelns speciella behov. Det bästa sättet att åstadkomma det är att de som kör andra fordon själva har cykelerfarenhet.

Motiv och bakgrund:
Cykeltrafik löser många av dagens trafikproblem: Utsläppen av växthusgas nära elimineras, luften blir renare, samhällsekonomin förbättras, folkhälsan förbättras, mängden parkerade bilar minskar, fotgängarolyckor blir lindrigare, osv.

Däremot blir kraven högre på anpassning till cykeltrafik vad gäller vägar, korsningar, och andra trafikanters attityder till cyklisterna. Cyklisten är väsentligt mer oskyddad och behöver därför mer utrymme än det kan se ut för en som aldrig cyklat. Med en kraftig ökning av antalet cyklister kommer därför mycket av trafikutrymmet krävas för cykel, och för att övriga trafikanter ska acceptera detta behövs att de själva har cykelvana.

En sidoeffekt av en sådan lag blir att även andra trafikanter ser cykeln som ett självklart alternativ och i högre grad väljer detta då det är lämpligt.105

0

L