2
Motion nr:109
Rubrik: Planera för miljövänligare godstransporter
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-24
Motionär:Sigbritt Nordlund (sinorna@hotmail.com)*
Ort:Hägersten, Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att regeringen snarast tar fram underlag för hur de tunga fossildrivna transporterna kan göras mindre klimatpåverkande.

Att en tidsplan för sådana åtgärder tas fram och att finansiering och styrmedel för dess genomförande presenteras.

Sammanfattning:
Sverige ska minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till år 2030. Miljömålsberedningen (2016) trodde 80 procent är möjligt. Men utsläppen från vägtrafiken ökar! Den tunga fossildrivna godstrafiken kommer inte att kunna förändra sig själv. Det är nödvändigt med statlig samordning och politiskt ansvarstagande för en stor och komplicerad samhällsfunktion. Mycket har diskuterats, en del har prövats i liten skala. Nu finns ingen väntetid kvar. Beslut måste fattas om elektrifiering av vägar och fordon, nya järnvägssträckor, båttransporter och allt som kan vända utvecklingen rätt.

Motiv och bakgrund:
I Miljömålsberedningen SOU 2016:47 beskrivs nödvändigheten av en omvandling av transportsektorn som står för 50 procent av Sveriges utsläpp. Dess slutbetänkande är en parlamentarisk kompromiss. Det borde därför vara möjligt att omedelbart gå till konkret handling.109

0

L