2
Motion nr:111
Rubrik: Green Nudging
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-25
Motionär:Gunnar Petersson (gunnar.petersson@flyinge.nu)*
Ort:Växjö
Organisation:Green Challenge Sweden AB
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Inför ett system för nudging baserat på de 17 globala målen. (Agenda 2030). Genom att knuffa på företag och organisationer i rätt riktning och belöna de som närmar sig målen, så kommer hela kommuner och regioner att kunna mätas och belönas. Alla som önskar skall kunna ta del av hur väl organisationer uppfyller målen.

Sammanfattning:
De 17 globala målen (Agenda 2030 ), som världen har enats om är en stor framgång. Genom att införa ett system, för att värdera ett företag/organisations läge med avseende på de 17 målen, så knuffas hela samhället i rätt riktning. För var och ett av de 17 målen finns delmål definierade. Ett system för värdering av privata företag och offentliga organ införs. Detta öppnar då också upp för nya tankar. Ett sådant exempel är återbruk och cirkulär ekonomi, som öppnar företags intresse för samverkan med social ekonomi. Gränserna mellan privat, offentlig och civilsamhället öppnas upp.

Motiv och bakgrund:
Green Nudging är en metod, där samverkan mellan parterna, som beskrivs i Mål 17 förväntas underlättas och stimuleras. En metod som skapar innovation underifrån. Agenda 2030 har utvecklat bedömningskriterier som kan användas. Bedömningen för varje organisation och företag görs enkelt åtkomlig och riksdagen inför belöningar kopplat till hur väl målen uppfylls.111

0

L