2
Motion nr:115
Rubrik: Klimatet och Public service
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-02-25
Motionär:Ingalill Ek (ingalill.s.ek@gmail.com)*
Ort:Uppsala
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Public service bör öka sin folkbildande verksamhet vad gäller livsstil och hållbarhetsfrågor att gå i linje med beslutade politiska mål om utsläppsminskningar

Sammanfattning:
Public service har unika möjligheter att öka medborgarnas kunskap om
1/ sambandet mellan livsstil och klimatförändringar
2/ behovet av att ersätta kortsiktiga val med långsiktiga överväganden
3/ klimatrelaterad forskning på ett allvarligt och sakligt sätt

Motiv och bakgrund:
Klimatfrågan är en ödesfråga för vår planet. Effekten av ökade utsläpp kommer att påverka kommande generationer mer än oss idag. Public service har unika möjligheter att sakligt informera medborgarna om behovet av att skyndsamt ändra resvanor och konsumtionsmönster för att bromsa en annars skenande utveckling.115

0

L