1
Motion nr:12
Rubrik: Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2017-10-21
Motionär:Hans Sternlycke (hans.sternlycke@netatonce.net)*
Ort:Mölndal
Organisation:Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Skjut upp införandet av ERTMS.
Lägg de frigjorda pengarna på upprustning av regionbanorna.

Sammanfattning:
I långtidsplanen för infrastruktur 2018-2029 föreslås 15,4 miljarder i investering för ERTMS 2, det europeiska signalsystemet, för att ersätta vårt ATC, trots att det har buggar och inte ger högre kapacitet. ATC med mobilsystemet GSM-3 uppfyller EU:s krav på digitalisering och ERTMS kan simuleras i loket med en modul. Med tanke på den stora underhållsskulden för järnvägen bör man skjuta på införandet av ERTMS och i stället lägga pengarna på ökat underhåll.

Motiv och bakgrund:
15,4 miljarder kronor föreslås under planperioden 1918-1929 investeras i ERTMS. Det är det nya europeiska signalssystemet för järnvägen, som ger signalerna i loket i stället för efter banan som vårt ATC. Tågoperatörerna får höga kostnader för anpassning av loken, i synnerhet om det är udda loktyper. Konkurrenskraften hos järnvägen minskas, och särskilt drabbas de mindre tågoperatörerna. För museijärnvägarna är det katastrof.

Nya banor är man tvungen att installera ERTMS på, men man borde så länge det inte blivit vanligare installera ATC på dem jämsides för att de skall bli använda. Botniabanan som blev klar 2010 för 16 miljarder kronor har hästan ingen godstrafik därför den bara har ERTMS och tågoperatörena inte vill skaffa lok med det bara för den banan. Det finns fyra banor med ERTMS i Sverige, men olika varandra, så att ingen är kompatibel med de andra.

ATC ihop med mobilssystemet GSM-R uppfyller EU:s krav på ditalisering. Lok med översättningsmoduler kan köra på våra banor som de vore ERTMS. ERTMS är inte stabilt, och där det införts har man fått stora problem och förseningar. I omgivande länder kommer det inte att vara etablerat på lång tid. Sverige skulle bli en ö med ERTMS. LKAB vill inte ha ERTMS för att kapaciteten på Malmbanan är pressad. Ändå framhärdar Trafikverket. Det är fråga om ERTMS 2, som inte ger något extra utöver vårt ATC, och kapaciteten blir sämre. Det behöver uppgraderas med jämna mellanrum, och då blir det stopp i tågtrafiken. Först med ERTMS 3, som ännu inte är färdigutvecklat, blir det standardstegring. Sverige bör vänta med att införa ERTMS tills det kommer.12

1

0

L