2
Motion nr:124
Rubrik: Subventioner på biljettpriset för inrikeståg
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-26
Motionär:May Hylander, Evelina Jörhov, Jasmine Askne (jasmine.askne@gmail.com)*
Ort:GÖTEBORG
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vi föreslår att riksdagen tar beslut om att införa subventioner på biljettpriset för inrikeståg, detta för att uppmuntra färre flygresor inrikes.

Förslagsvis kan detta i längden finansieras genom att parallellt höja flygskatten och därigenom både öka statens intäkter samt ytterligare bidra till omställningen.

Sammanfattning:
Idag är det många som väljer att flyga inom Sverige. Detta trots att det finns en ökad medvetenhet om klimatförändringarna samt välfungerande tågtrafik på samma sträckor. En förklarande faktor till detta tror vi är att det kan vara mycket billigare att flyga än att åka tåg. Vi föreslår därför att riksdagen tar beslut om att införa subventioner på biljettpriset för inrikeståg, detta för att uppmuntra färre flygresor inrikes. Förslagsvis kan detta i längden finansieras genom att parallellt höja flygskatten och därigenom både öka statens intäkter samt ytterligare bidra till omställningen.

Motiv och bakgrund:
Idag är det många som väljer att flyga inom Sverige trots att det finns välfungerande tågtrafik på samma sträckor. En bidragande faktor till detta tror vi är den stora prisskillnaden. Som exempel kostar den billigaste tågresan den 2 mars 2018 mellan Umeå och Stockholm 645 kr (SJ, 2018), medan det samma dag går att flyga mellan de två städerna för endast 336 kr (Flygresor, 2018). Detta gör att många tvingas att flyga trots att de ur en klimataspekt hellre hade velat resa med tåg. En flygresa mellan Umeå och Stockholm beräknas släppa ut 80,33 kg koldioxid per person. Att resa med tåg samma sträcka ger ett koldioxidutsläpp på 0,0018 kg per person (SJ Miljökalkyl, 2018). Därför blir det tydligt att tåg är ett bättre alternativ än flyg ur klimatsynpunkt.

Vi föreslår därför att riksdagen tar beslut om att införa subventioner på biljettpriset för inrikeståg, detta för att uppmuntra färre flygresor inrikes. Vi uppskattar att Sveriges riksdag har infört en skatt på flygbränsle våren 2018 men anser det viktigt att samtidigt erbjuda bättre alternativ för att inte göra resande till en ännu större klassfråga än det är idag. Därför yrkar vi framförallt på sänkta tågpriser. Eftersom intäkter måste komma in någonstans ifrån ser vi gärna en parallellt successiv ökning av den nyligen införda flygskatten (dock utan att öronmärka eftersom det ej är möjligt). Detta skulle dessutom samverka mot målet att öka incitamenten för att välja att resa med tåg istället för flyg vid inrikesresor.

Riksdagen bör inom kortast möjliga tidsram ta beslut angående införande av subventioner på biljettpriset för inrikeståg eftersom en omfattande klimatomställning är brådskande. Förslagsvis kan ansvaret att fördela subventionerna till tågbolag som är aktiva på Sveriges järnvägar ges till Trafikverket.

Ifall dessa förslag genomförs förväntar vi oss att se en successiv omställning som gör det mer attraktivt att välja tåg framför flyg. Detta är ett mycket viktigt steg mot att ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, vilket regeringen uttryckt som mål (Miljö- och energidepartementet 2015) .

Källförteckning:
Flygresor.se, 2018. Hämtad 2018-02-08 från: flygresor.se
Miljö- och energidepartementet, 2015. Målet är ett fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige. (http://www.regeringen.se/4add1a/contentassets/790b8b0d7c164279a39c9718ae54c025/faktablad_fossilfritt_sverige_webb.pdf)
SJ, 2018. Hämtad 2018-02-08 från: sj.se
SJ Miljökalkyl, 2018. Hämtad 2018-02-22 från: http://www.miljokalkyl.port.se/resultat.cfm?CFID=9452302&CFTOKEN=f5f273c06c9eb2aa-6F4E1FAF-5056-976F-3E9E8F9C4044E6ED124

0

L