Motion nr:128 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror   Rekommenderad 
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-04-03
Motionär:Mari Elfving, Susanne Gerstenberg, Kurt Hansson (mari@hampvaruhuset.se)*
Ort:Dalarö
Organisation:Hampanätet - Sveriges Industrihampaförening
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Subventionera val av miljömässigt hållbara fibrer såsom industrihampa inom byggindustrin för att överbrygga det kostnadshinder som idag finns för entreprenörer och självbyggare.
Hjälp igång regional eller lokal produktion av hållbara material som tillgodoser ?sin? regions behov av fibermaterial för minskade transporter.

Sammanfattning:
Idag är naturliga och biologiska produkter dyrare än de mindre hållbart massproducerade av icke nedbrytbara material. Dessa material stöds även genom dagens byggregler. Detta försämrar genomslagskraften av biologiska material. Genom att premiera andra mer hållbara material för renovering och nybygge skulle marknaden kunna stimuleras. Efterfrågan av naturmaterial påverkas av den nuvarande låga prisbilden på ?konventionella? byggmaterial. Stöd för produktion av biologiskt nedbrytbara produkter skulle stimulera tillväxten för jord- och skogsbruk regionalt till gagn för klimat och ekonomi.

Motiv och bakgrund:
Industrihampa kan användas som råvara i många olika produkter. Som byggmaterial är hampa väl lämpat. Hampafibern har god isoleringsförmåga, även för ljud, är diffusionsöppen och lagrar värme väl. Fibrerna avger inte något microdamm som kan vara skadligt för byggarna eller de som bor i huset. Fibrerna är naturligt motståndskraftiga mot mögel och skadedjur trivs ej i dem. Hampafibrer är svårantända utan att de behandlats med flamskyddsmedel. Även vedämnet (skävorna) kan användas i huskonstruktioner blandat med kalkbruk. Detta material kallas internationellt ?hempcrete? och är ett fuktgenomsläppligt, energieffektivt och brandsäkert material som används i isolerande väggkonstruktioner.

2003 släppte Sverige odlingsförbudet av industrihampa som en av de sista EU-länderna. Odling i Skandinavien är fördelaktigt pga många soltimmar under växttiden med hög avkastning som följd (upp till 10 ton torrsubstans per hektar). Vid fiberberedning i större skala blir det även ekonomiskt fördelaktigt. Industrihampa trivs i alla klimatzoner. Den snabbväxande hampan binder 75-100 kg koldioxid per kubikmeter växtmaterial. Hampa odlas utan växtskyddsmedel och är jordförbättrande.
Trots att forskning gjordes på SLU, LTH och KTH för att nämna några, har produktion av industrihampaprodukter inte kommit igång i samma mån som i flera andra Europeiska länder. Fortfarande kan industrihampa inte konkurrera med oljebaserade produkter. De är inarbetade och råvaran billig. En situation som är varken långsiktig eller hållbar. Det som fattas i Sverige är en modern och anpassad skörde- och fiberberedning samt ekonomisk stimulans för en lokal förädlingsindustri av denna mångsidiga växt som ligger rätt i tiden med hänvisning till EU:s och Sveriges miljömål. Byggmaterial av naturfiber fick ett rejält uppsving i Tyskland i början på 2000-talet då hållbara material för isolering subventionerades.
Denna motion berör främst följande departement: Miljö- och energi, Näring, Arbetsmarknad.128

2

2

0

L